Vaiko intelekto ugdymas

Visas vaiko auklėjimas susiveda į jo intelekto ir blaivaus proto ugdymą. Intelektas – kai viskas matoma realioje šviesoje, iš esmės, taip, kaip yra iš tikro. Tai supratimas, kas yra kas. Blaivus protas – tai egoizmo nebuvimas, kai žmogus gyvena ne dėl savo poreikių, o jausdamas būtinumą darbuotis kitų labui.

Vaikas nuo pat gimimo yra egoistas – jis gyvena tik dėl savęs. Vedos aiškina, kad šis bruožas būdingas intelektui, esančiam neišmanyme. Su tuo reikia skaitytis ir palaipsniui laisvinti vaiko intelektą iš neišmanymo, gražiai jam aiškinant, kur jis neteisus. Žinokite, kad po bausmės, kai su vaiku nebendraujama, visada turi sekti išsamus išaiškinimas, kas, kaip ir dėl ko. Antraip gausite neigiamus rezultatus.

Žmogus, kuris nėra geranoriškas kitiems, nieko gero jiems negali duoti. Gailestingumas ir geranoriškumas – auklėjimo pagrindų pagrindas. Mes tinkamai išauklėsim vaiką tik tada, kai jausim jam pagarbą ir gailestingumą. Jeigu mes jį nelabai mylim ir esame jam abejingi, auklėjimas virsta neįgyvendinama užduotimi ir galima net nesivarginti. Tegu tuo užsiima tas sutuoktinis, kuris palankesnis vaikui.

Dar vienas svarbus auklėjimo aspektas: vaikas iki trylikos metų tik ima tai, ką mes jam duodame, po trylikos – grąžina. Jeigu iki vaiko lytinio subrendimo mes jį visaip – tyčia ir ne – kankiname, tai, sulaukęs trylikos, jis mus kankins, ir atseikės mums kančių lygiai tiek, kiek jis atsiėmė nuo mūsų. Paskui jis apsiramins, o mūsų santykiai taps sausi ir šalti.

Esant teisingam auklėjimui, vaikas taps mūsų gyvenimo užvadėliu. Gyvenimo pradžioje jis būna bejėgis, bet po trylikos metų gyvybinės energijos jis turi daugiau, negu mes. Pas jį dar mažai gyvenimiško patyrimo ir daug kvailo užsispyrimo, ir pirmu minėtu atveju, esant netikusiam auklėjimui, jis tą užsispyrimą panaudos prieš mus, dėl to galite būti ramus. Prisieis atkentėti. Jeigu auklėjimas buvo teisingas, jo užsispyrimas virs atkaklumu ir entuziazmu, su kuriuo jis stengsis mums padėti, nors kartais per jaunumą pridarys ir nesąmonių. Bet tai normalu ir nesudaro didelių problemų. Jis pats pergyvens dėl to, kad jam kažkas nepasiseka.

Tokie gero auklėjimo rezultatai.