Vaikų imunitetas

Vaikų, dažnai sergančių infekcinėmis ligomis, imuninė „atmintis” formuojasi pernelyg lėtai. Kiekvienas infekcinis procesas žmogaus orga­nizme visiškai pasibaigia tik tuomet, kai imuni­nė sistema sukaupia pakankamai informacijos apie jos sukėlėjo biologines savybes. Paprastai tam prireikia 18-40 dienų – tai priklauso nuo infekcinio agento biologinių savybių ir indivi­dualaus imuninio atsako. Jeigu imuninei siste­mai pavyksta tai padaryti per minėtą laikotarpį, tai kitą kartą susidūrusi su tuo pačiu sukėlėju sunaikina jį dar nespėjusį sukelti ligos arba jai vos tik prasidėjus. Pavyzdžiui, persirgus vėja­raupiais, imunitetas susiformuoja visam gyve­nimui, o kai kurioms kitoms – tik keletui metų, metams ar pusmečiui. Jeigu šis bioritmas sulė­tėjęs, tai imuninei atminčiai susiformuoti pri­reikia gerokai daugiau laiko. O jeigu šį procesą sutrikdo kitokia infekcija, tai gali ir visiškai nesusiformuoti. Tokiu atveju ir pakartotinai už­sikrėtęs ta pačia infekcija vaikas serga taip pat ilgai ir sunkiai, kaip ir pirmąjį kartą.

Vaiką, dažnai sergantį ūminėmis respiratorinė­mis infekcijomis, būtina paskiepyti pagal indivi­dualų planą, rekomenduotą gydytojo, nes pavojin­gos infekcijos dar labiau nualintų jo organizmą.