Vaikų auklėjimo principai

Kad jūsų vaikas užaugęs taptų puikia asmenybe, reikia nuo mažens teisingai jį auklėti. Pateikiame jums 10 vaikų auklėjimo principų, kurie padės jums pasiekti trokštamą rezultatą.

1. Tinkama aplinka. Vaiko ateitis priklauso nuo to, kokią gyvenamąją aplinką mes jam sukursime. Į ją įeina: aplinka šeimoje, draugai, tinkamas darželio/mokyklos parinkimas.

2. Teisės ir pareigos. Tėvai turi nuolat geranoriškai priminti apie vaiko pareigas, bet tinkamais gyvenimo momentais reikia leisti pasinaudoti ir teisėmis. Vaikas turi mokėti ir atlikti pareigą, ir pakovoti už save.

3. Tolerancija. Svarbu įskiepyti teisingas moralines vertybes. Svarbi ir tolerancija aplinkai, nes gyvename nebe sovietmečiu, o laisvesniais savikultūros laikais. Vaiką reikia pratinti prie šiuolaikinių visuomenės veiksnių, kad jam, išėjus į gyvenimą, nebūtų baisu gyventi vienam.

4. Kultūrinis klestėjimas. Dideli dalykai susideda iš mažų. Man atrodo, kad labai svarbus ne tiek moralinis, bet ir kultūrinis auklėjimas. Knygos, filmai, pasivaikščiojimai, pašnekesiai – mažas vaikas yra toks pat gerbtinas individas kaip suaugęs žmogus. Neretai, vaikai supranta kur kas daugiau nei suaugusieji žmonės.

5. Meilė gamtai. Atsakomybė. Tai labai svarbu. Socialiniai projektai trimituoja: “Pradėk nuo savęs”. Mes – tai ir mūsų vaikai, todėl turime jiems nuo pat vaikystės skiepyti meilę gamtai. Patariu įsigyti naminį augintinį, kuris ugdytų vaiko atsakomybę gamtai.

6. Meilė artimui ir žmonėms. Žinoma, neperdėtas naivumas ir tikėjimas. Svarbu įskiepyti vaikui, kad žmogų privaloma gerbti tiek, kiek jis ir nusipelnė. Už gerus jo darbus pagarba didėja, už blogą veiklą – pagarba mažėja.

7. Motyvacija. Svarbu, kad vaikas mokėtų teisingai paaiškinti ko jam reikia, kaip tai svarbu, kaip skubiai, kodėl. Diskutuokime su savo vaikais. Kalbėkime su jais apie viską, klausykime ką jie kalba ir bandykime išgirsti. Tegu vaikai užauga motyvuoti ir žinantys ko nori.

8. Etiketas. Nuo pat mažens mergaitės nori būti manekenėm, todėl jei nenorime, kad vaikas karjerą pradėtų ant podiumo, patys imkimės mokyti teisingų elgesio normų. Tai labai svarbu, ir tai neabejotinai pasitarnaus ateityje, kai vaikas bus paaugęs.

9. Leiskime vaikui realizuoti save. Skatinkime lankyti įvairiausius būrelius. Na ir gerai, jei mes po vieno dviejų mėnesių palankymo. Tegu vaikas žydi, mėgina atsiskleisti ir jokiu būdu neverskime užsiimti kokia nors veikla per prievartą. Spaudimas neduos nieko gero, vaikas tik bėgs nuo to, prie ko jį stumiame. Tolerancija iš suaugusiųjų pusės labai svarbi vaikams.

10. Girdėti ir išklausyti. Tai labai svarbus kriterijus, garantuojantis tolesnę vaiko sėkmę. Vaikas gražiai bendraus su bendraamžiais, gerbs suaugusiuosius ir tinkamais momentais nebijos išreikšti savo nuomonės. Juk norime, kad mūsų vaikai užaugtų drąsūs ir atsakingi, o ne glūdėtų kompanijos kamputyje it pilkos pelytės.

Iš tikrųjų, labai sunku sudėlioti teisingą eiliškumą. Man atrodo, kad visi dalykai vienodai svarbūs ir auklėjime turi eiti greta. Tėvai patys nusprendžia, kas, jų nuomone, yra svarbiausia ir ugdo savo vaikus pagal jiems priimtiniausias taisykles. Tereikia tikėtis, jog auklėjame teisingai ir kad mūsų vaikai išaugs teisingi ir dori žmonės. Drąsinkime mūsų ateitį – drąsinkime mūsų vaikus.