Kaip sudrausminti vaiką?

Tėvai privalo mokyti savo atžalą skirti, koks elgesys yra priimtinas ir koks ne. Iš tiesų, pasiekti, kad vaikas elgtųsi taip, kaip norite, nėra taip sunku, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Kai vaikas Jūsų nesiklauso, pabandykite remtis šiais laiko patikrintais veiksmingos strategijos metodais. Tai ne tik paskatins vaiką bendradarbiauti ir klausyti esamuoju laiku, bet ir pamokys taip pat elgtis ateityje.

Natūralūs padariniai. Kai vaikas mato natūralias savo veiksmų pasekmes, jis patiria tiesioginius savo pasirinkimo rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų vaikas tyčia numeta sausainį ant grindų, jis daugiau neturės ko pavalgyti. Jei jis mėto ir kitaip laužo savo žaislą, daugiau nebegalės juo žaisti. Pažintis su natūraliomis pasekmėmis trunka neilgai: vaikas išmoksta nemėtyti tyčia maisto ant žemės ir atsargiai elgtis su žaislais.

Naudodami šį metodą, atsispirkite pagundai pamokslauti vaikui arba gelbėti jį iš situacijos, kurią šis pats sukėlė – pavyzdžiui, vietoje ant žemės numesto sausainio paduodant dar keletą. Vaikas geriausiai mokosi savarankiškai, tuomet niekada nekaltins Jūsų už savo elgesio padarinius.

Logiški padariniai. Svarbiausia drausminimo grandis yra natūralūs padariniai, tačiau šis metodas ne visuomet suveikia. Pavyzdžiui, vaikas nepakelia ant žemės numesto žaislo ir jam visiškai nė motais, kad Jūs to prašote. Tokiu atveju vyresniems vaikams turėsite sukurti pasekmę, glaudžiai susijusią su vaiko veiksmais. Galite pasakyti jam, kad nepakėlus žaislų, šie bus padėti nepasiekiamoje vietoje ir vaikui tą dieną daugiau nebus leidžiama jais žaisti. Jaunesniems kaip 6 metų amžiaus vaikams reikia suaugusiųjų pagalbos: atlikite užduotį (pavyzdžiui, padėti žaislus į vaikiui nepasiekiamą vietą) savo rankomis ir paprašykite vaiko padėti. Jeigu jis atsisako padėti, tylėdami atlikite užduotį ir paimkite jį už rankos. Kartu su Jūsų tylėjimu, šis reikalavimas leidžia vaikui suvokti savo elgesio pasekmes.

Naudojant šį metodą, svarbu, kad tai, ką Jūs kalbate, būtų reikšminga – savo pažadą turite būti pasirengę įgyvendinti nedelsiant. Leiskite vaikui suprasti, kad jūs nejuokaujate ir esate rimtai nusiteikę. Nereikėtų kalbėti su vaiku pakeltu tonu, ypač rėkti. Tokiose situacijose pamėginkite išlikti ramūs ir kontroliuoti padėtį sumaniais veiksmais.

Atsisakyti privilegijų! Tą karštąją akimirką ne visuomet pavyks sugalvoti loginę pasekmę. Štai tada galima pagrasyti vaikui, jog ir toliau nebendradarbiaujant, jam teks atsisakyti kažko, kas jam labai patinka. Štai keletas dalykų, į kuriuos reikia atkreipti daugiau dėmesio, pasitelkiant šį metodą:

 • neatimkite to, ko vaikui iš tiesų reikia, pavyzdžiui valgio;
 • jaunesniems kaip 6 ar 7 metų amžiaus vaikams, privilegijų atėmimas yra labai veiksmingas būdas, bet tik tuomet, kai atliekamas nedelsiant iškilus problemai. Pavyzdžiui, jei jūsų vaikas prastai elgiasi ryte, o Jūs už tai jam neleidžiate žiūrėti televizoriaus vakare, tikriausiai jis nepajus ryšio tarp savo veiksmų ir pasekmių, kurias jie sukėlė;
 • prieš grasydami, pagalvokite, ar galėsite savo pažadą ištesėti.

„Stok į kampą!“ Tai turėtų būti tik kraštutiniais atvejais naudojamas metodas, kai kiti būdai neveikia. „Stok į kampą“ veiksmingiausias, kai elgesys, už kurį baudžiate, yra aiškiai apibrėžtas, ir jūs žinote, kada tai įvyko. Šis būdas puikiai pasitarnauja, kai reikalinga ramybės pertraukėlė. Taikomas ne jaunesniems kaip 1 metų sulaukusiems vaikams. Kad metodas suveiktų atsižvelkite į šiuos patarimus:

 • Pasirinkite „Stok į kampą!“ vietą. Tai turėtų būti nuobodi vieta, kurioje nebūtų blaškomas dėmesys, pavyzdžiui, kėdė. Verta paminėti, kad vonios kambaryje palikti vaiką gali būti pavojinga, o miegamasis gali tapti žaidimų vieta. Nepamirškite, kad pagrindinis tikslas – atskirti atžalą nuo veiklos ir žmonių, susijusių su blogu elgesiu. „Stok į kampą!“ turi nuraminti vaiką bei sutramdyti jo emocijas. Nuspręskite, kurias 2-3 prasto elgesio apraiškas bausite, ir paaiškinkite tai vaikui;
 • Kai vaikas padaro tai, už ką jis žino, jog bus nubaustas, reikėtų įspėti jį vieną kartą (nebent vaikas elgtųsi agresyviai). Jei tai pasikartoja, nedelsiant siųskite jį nustatytam laikui į bausmės vietą. Kuo trumpiau jam paaiškinkite, už ką jis baudžiamas. Praktinė strategija – 1 minutė bausmės laiko už kiekvienus vaiko amžiaus metus (pavyzdžiui, 4 metų amžiaus vaikui skiriamos 4 minutės). Tačiau net ir trumpesnis bausmės laikas dažniausiai suveikia. Jeigu vaikas neina į susitartą „stok į kampą“ vietą, nuvesite jį ten. Gali tekti švelniai jį apglėbti ir palaikyti tenai mokant: „Tave čia laikau, nes tau reikia nusiraminti“. Nediskutuokite, stenkitės kalbėti trumpai. Kol vaikas ims bendradarbiauti, laikytis disciplinos ir pats nueis į bausmės vietą nelaukdamas, kol jį nuvesite Jūs, praeis ne daugiau kaip keletas savaičių;
 • Kai vaikas išmoksta sėdėti tyliai, nustatykite laikmatį taip, kad jis žinotų, kada bausmė baigsis. Jeigu šurmulys pasikartoja, paleiskite laikmatį iš naujo. Prieš tai palaukite, kol vaikas nurims ir liausis protestavęs;
 • Pasibaigus bausmės laikui, padėkite vaikui užsiimti teigiama veikla – tai tarsi vaiko „užsitarnautas“ laikas. Nepamokslaukite ir nereikalaukite atsiprašyti. Jeigu norite aptarti vaiko elgesį, padarykite tai kiek vėliau.

Patarimai, kaip efektyviai sutramdyti neklaužadą:

 • Pasitaikys dienų, kai atrodo, jog neįmanoma sutramdyti vaiko elgesio, tačiau yra būdų, kuriais galima sumažinti nusivylimą bei išvengti nereikalingų konfliktų;
 • Pažinkite vaiko sugebėjimus. Kiekvienas vaikas vystosi skirtingai bei pasižymi skirtingomis stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis. Kai jūsų vaikas blogai elgiasi, gali būti, kad jis paprasčiausiai negali padaryti, ko prašomas, arba tiesiog nesupranta, ko iš jo reikalaujate;
 • Pagalvokite prieš kalbėdami. Pasižadėdami sudrausti, įsipareigojate laikytis pažado. Įsitikinkite, ar tai yra realu. Prieš ištardami „NE!“, pagalvokite, ar tai tikrai būtina;
 • Atminkite, kad vaikas daro tai, kas “veikia”. Jeigu vaikas kelia triukšmą parduotuvėje ir Jūs jį paperkate saldainiu, kad jis nusiramintų, greičiausiai kitą kartą, kai ateisite į parduotuvę, jis pasielgs lygiai taip kaip ir pirmąkart, nes tikėsis gauti saldainį. Stenkitės išvengti vaiko manipuliacijų, nepapirkinėkite jo net savo dėmesiu;
 • Siekite nuoseklumo. Ne visuomet pavyksta nuosekliai laikytis savo sistemos, bet kasdien stenkitės išlaikyti tas pačias disciplinos normas, tikslus ir taisykles. Vaikai sunkiai susitaiko su skirtingais reikalavimais bei neretai bando nustatytas elgesio ribas, todėl geriausia kai šios nekinta;
 • Atkreipkite dėmesį į vaiko jausmus. Jei jūs suprantate, kodėl jūsų vaikas pažeidžia taisykles, esate vienu žingsniu arčiau prie problemos sprendimo. Leisdami vaikui žinoti, kad jį suprantate, atveriate duris teigiamam sutarimui. Pavyzdžiui, “Žinau, kad liūdi, jog tavo draugas išėjo, tačiau vis tiek turi sudėti žaislus į vietą“. Pabandykite įžvelgti blogo elgesio reikšmę, pavyzdžiui vaiko pavydą ir pan. Pasitaikius progai, daug geriau pasikalbėti su vaiku negu iš karto mokyti vaiką apie pasekmes;
 • Mokykitės iš klaidų. Analizuokite problemų keliančias situacijas ir stenkitės įžvelgti klaidas, įskaitant Jūsų pačių, vertinkite jas kaip galimybę pasimokyti. Pagalvokite, ką galėjote padaryti kitaip, ir bandykite taip pasielgti kitą kartą. Jeigu įkarščio metu padarėte klaidą, „atvėskite“ ir paaiškinkite vaikui, kaip tokioje situacijoje elgsitės kitą kartą. Būtinai laikykitės savo pažado – tegul tai bus geras pavyzdys Jūsų vaikui, kaip galima pasimokyti ir ištaisyti padarytas klaidas.

Kodėl smurtas nėra geriausias pasirinkimas?

 • Specialistai rekomenduoja baudžiant vaikus visuomet taikyti smurto alternatyvą.  Mušimas sukelia nepageidaujamą šalutinį poveikį, todėl geriausia to vengti
 • Gali atrodyti, kad šis būdas tikrai padeda, tačiau nėra veiksmingesnis už „Stok į kampą!“;
 • Smurtas didina vaikų agresiją ir pyktį, o atsakomybė tuo metu neugdoma;
 • Tėvai stengiasi išlikti ramūs, tačiau tai retai pavyksta, o dėl savo veiksmų vėliau dar ir apgailestauja;
 • Kitos drausminimo priemonės, kurios naudojamos kasdien rūpinantis vaiku (pavyzdžiui mokykloje) nublanksta prieš smurtą ir nebėra tokios efektyvios;
 • Smurtas gali sukelti fizinį vaiko pasipriešinimą, galima netyčia ir sužaloti atžalą;
 • Didesnė tikimybė, kad vaikai, patyrę smurtą, ateityje jausis prislėgti ir vartos alkoholį, bus jautresni ir laikys daugiau pykčio savyje, taip pat naudos smurtą, drausmindami savo vaikus ar šeimos narius, užsiims nusikalstama veikla;
 • Mušami, vaikai supranta, kad sukelti skausmą, norint valdyti ir priversti paklusti (net ir mylimą žmogų) yra normalu;
 • Jei auginant vaiką, susiduriate su drausminimo sunkumais ir jums reikia daugiau informacijos apie smurto alternatyvas, pasitarkite su savo pediatru.

Šaltinis: www.infomed.lt