Kaip nuvilioti vaiką nuo televizoriaus ar kompiuterio

Mūsų vaikai praleidžia didelę savo laisva­laikio dalį prie televizoriaus bei kompiuterio jau nuo mažų dienų. Tai nėra gerai: organizme kaupiasi cholesterolis, auga svoris, genda akys, silpsta raumenys. Beje, vaikai, ku­rie „nenueina” nuo televizoriaus ar kompiuterio ekrano, pra­deda palankiau vertinti smurtą ir prievartą bei patys ima agresyviau elgtis.

Reikia vaiką nuo mažų dienų stengtis atpratinti nuo televizoriaus ir kompiuterio, nes kuo toliau, tuo sunkiau bus tą padaryti.

• Sugalvokite vaikui kokį nors aktyvų už­siėmimą, kai tik jis ketina įsitaisyti prie tele­vizoriaus ar kompiuterio;

• Kartu su vaiku aptarkite, kokias televizi­jos laidas jis norėtų žiūrėti ar kokius žaidimus prie kompiuterio žaisti, ir kokią naudą vaikui jos duos;

• Vieną savaitės dieną pavadinkite „diena be televizijos/kompiuterio”. Su visa šeima išvykite į gamtą, tvarkykitės namuose ar tiesiog eikite pasi­vaikščioti;

• Stenkitės užimti vaiką prasmingesne veikla.