2010 metų horoskopas

AVINAMS

Avinams metai bus gana sudėtingi, bet gimusiems Tigro, Arklio ir Šuns metais blogieji aspektai bus sušvelninti. Į šią pastabą turėtų atsižvelgti visų zodiako ženklų atstovai, gimę minėtais metais. Avinams reikia kaupti informaciją, nieko nekeisti ir laukti kitų metų. Karštakošiams Avinams Tigro metai bus nelengvi, jie turės išmokti nuraminti savo ūmų būdą, būti kantrūs. Ypač vasarą jie gali nukentėti per savo karštakošiškumą, netikėtą agresyvumą, norą viską keisti. Jiems reikia įsiklausyti į savo nuojautas, sapnus ir neskubėti. Kitaip Avinas virs aukos avinėliu.

JAUČIAMS

Jaučiams metai bus puikūs. Ypač pirmoji jų pusė iki pat birželio – auksinis jų laikas. Baltasis Mėnulis bus Jaučio ženkle, todėl viskas, kas geriausio gali nutikti, jiems ir nutiks. Bus gerų permainų, laimingų netikėtumų, nau­jų posūkių ir pažinčių, o bendraujant su senais pažįstamais tikėtinos geros permainos.

Tai bus laimingas laikas, kai reikės nebijoti naujovių. Jiems visur seksis. Nors Jaučiams per­mainos ir netikėtumai nepatinka 2010 metais turės juos pamėgti. Tiesa, nuo liepos mėnesio geriau nieko gyvenime nebekeisti, kitaip gali­ma sulaukti ir neigiamų permainų.

DVYNIAMS

Dvyniams ateinantieji metai padės išsiaiš­kinti, koks yra jų gyvenimo tikslas, jie galės keis­ti savo gyvenimą, kad toliau judėtų reikiama linkme. Tai bus geri metai imtis aktyvios veik­los, siekti tikslų. Tigro metai jiems bus karje­ros, o ne romantikos metai.

Jų auksinis laikas prasidės, kai Baltasis Mė­nulis birželio 6 dieną jeisj Dvynių ženklą. Nuo tada iki pat Naujųjų Dvyniams stos šviesusis periodas. Jie daug pasieks profesinėje srityje. Bedarbiai ras darbą, o kurie ji turi, susiras ge­resnį, jiems labiau tinkantį. Tai yra jų profesi­nio augimo ir tobulėjimo metai.

VĖŽIAMS

Vėžiams kančios laikas pagaliau baigėsi. Šiemet jie pasijus laimingi, išmintingi, į daug ką pažvelgs iš šalies, filosofiškai. O tai padės jiems pasijus­ti laimingesniems, nors teks pamėgti tai, į ką nėra orientuoti. Jie yra namisėdos bei patrio­tai, vengiantys bėgti už tėvynės ribų, tačiau ki­tąmet sėkmė jų lauks būtent užsienyje.

Tai Tigro metų paradoksas: visų Zodiako ženklų atstovai bus priversti mokytis to, kas jiems labiausiai nepatinka, bet šiemet visiems tai bus labai sveika. Vėžiams bus palanku ke­liauti į užsienį, ten mokytis ar leistis į piligrimi­nę kelionę. O tiems, kurie panorės emigruoti, geriau tai padaryti pavasarį – tada jiems sek­sis svečioje šalyje. O antroje metų pusėje dėl užsienio gali kilti ir problemų. Vėžiams sek­sis siekti karjeros, jie sulauks aukštų įvertini­mų ir pagarbos. liutas.gif

LIŪTAMS

Liūtus likimas aktyviai dresuos. Niekas ne­paisys jų norų ir valios, jiems reikės ne tik per virvelę šokinėti – ir per degantį lanką liuokte­lėti! Liūtams teks išmokti būti drąsiems ir va­lingiems, mažiau žvalgytis į praeitį. Tigro metais jiems teks deginti tiltus, su kažkuo jau atgyve­nusiu atsisveikinti. Reikės atsikratyti nereikalin­gos naštos. Kaip oro balionas pakiltų, jei pilotai neišmestų smėlio maišų?

Liūtams, kurie mėgsta ekstremalius pojūčius, riziką (tik reikėtų vengti rizikingų investicijų, nes patirs didelių nuostolių), metai suteiks ir džiu­gių dalykų, o štai ramiai snaudžiantiems Liūto ženklo atstovams nepatiks: jų ramus miegas retsykiais bus nemandagiai sutrikdytas.

MERGELĖMS

Mergelių lauka gana ramus laikas. Šie me­tai joms buvo juodo darbo metas, tai kitąmet šios darbštuolės galės pailsėti ir atsipalaiduoti, įtampa darbe nuslūgs, sumažės darbų krūvis, gal tik vasarą joms geriau būtų eiti atostogau­ti (jei nori išvengti problemų). Tigro metai Mergelėms bus susiję su partne­ryste, santuoka. Geriausia porą išsirinkti pirmąją metų pusę. Palankiausia tuoktis – kovą, balan­dį ir gegužę. Baltojo Tigro metai Mergelėms-santuokos, santarvės, meilės metai.

SVARSTYKLĖMS

Svarstyklių taip pat lauka netradiciniai me­tai. Mergelėms Tigro metais bus galima pasiūly­ti: „Pailsėk, tegu kiti už tave darbus nuveikia”, o Svarstyklėms viskas bus priešingai, O joms pa­tinka, kai joms padeda (ypač kai jų darbus nu­dirba kiti). Tačiau teks dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. Ir ne tik už save, bet ir už kitus.

Nors Svarstyklių entuziazmas gęsta, kai ten­ka dirbti vieniems, Tigro metais teks tai daryti nesispyriojant. Ir dar-jos privalės apriboti vi­suomeninį gyvenimą, nors tam greičiausiai ir taip nebeliks nei laiko, nei jėgų,

SKORPIONAMS

Skorpionų irgi lauka kupini įtampos metai, nesjieturės būti… laimingi. Skorpionai priklauso katastrofų ženklui, ir pavojai, įtampa, nesėkmės – natūralus būvis, o štai taika, ramybė, laimė, ypač meilės srityje – jau negerai. Nejaugi ne­reikės kentėti? Deja, ateinančiais Baltojo Tigro metais kaip tyčia seksis meilės reikalai. Apskri­tai 2010-ieji jiems bus sėkmingi!

Tai bus palankus metas laimingai įsimylėti ir pamąstyti apie vaikus. Geriausia tai padaryti pirmojoje metų pusėje, ypač pavasarį. Gal tik vasarą Skorpionai kiek atsigaus – įkvėps taip katastrofų ženklui reikalingo nerimo, nes tai bus gana pavojingas ir nesėkmingas laikas, kai bet los gali nutikti, Ypač birželį ir rugpjūtį gresia sudėtingi konfliktai, avarijos, traumos.

ŠAULIAMS

Šauliams taip pat teks trauktis iš lyderių pozicijg ir užleisti savo kėdę kitiems, nors jie ir liks idėjiniai autoritetai. Tai bus savotiš­ki „antikarjeros” metai. Šauliai bus pirmieji, kuriuos gali atleisti iš darbo, Išsaugoti savo darbo vietą nebus paprasta.

Kitų metų uždavinys Šauliams bus namai, šeima, tėvynė. Tad metai ne kartą įvarys jiems streso – apribojimai galios ir veiklai, ir kelionėms (o Šauliams juk užsienis, tolimos kelionės ar bent jau viešnagės pas draugus – šventas da­lykas). Tačiau jie turi atminti, kad Tigro metais sėkmė ateis per namus ir šeimą. Vasarą jie tu­rės būti atsargūs ir nesivelti j meilės romanus, nes grės audringos skyrybos.

OŽIARAGIAMS

Ožiaragiams Tigro metai irgi kels reikala­vimų, kuriuos įvykdyti bus nemalonu ar nepa­ranku. Astrologijoje Ožiaragis yra senatvinis ženklas, siejamas su branda. Jie yra tarsi Zo­diako pensininkai, kurie daug ką pasiekę, vis­ką žino ir išmano, jau stovi kalno viršūnėje ir žvelgia į apačią. Tačiau Tigro metais Ožiaragiai bus priversti leistis žemyn į kalno papėdę, tap­ti vaikais, paaugliais, visko mokytis ir dar klau­syti kitų pamokymų.

Patarčiau tam nesipriešinti bei „moky­tis, mokytis, ir dar kartą mokytis”. Ožiaragiai privalo tobulinti profesines žinias, vasarą jie gali netekti darbo, todėl turi labai saugotis ir kelti kvalifikaciją.

VANDENIAMS

Vandeniams sunkusis laikas tęsis tol, kol juodasis Mėnulis paliks jų ženklą. Tai bus karminių skolų grąžinimo metas, todėl nereikia stebė­tis, kad kiti vis kažko non, reikalauja, kad ten­ka kitiems vis ką nors duoti, ir neaišku, už ką. Šiuo atveju geriau atiduoti savo noru, nes liki­mas prievarta atims dar daugiau.

Užsiimkite labdara, aukokite, darykite ge­rus darbus. Žinokite, kad bet kurią akimirką gali nutikti bet kas. Tad mažiau planuokite, ma­žiau tikėkitės – taip patirsite mažiau nusivylimų. Pagrindinė Vandenių užduotis 2010 metais -išmokti gyventi šiandien, o ne rytoj. Antrojo­je metų pusėje jie atsigaus, išspręs problemas su vaikais, taip pat susijusias su meile. Gresia ir laimingas įsimylėjimas.

ŽUVIMS

Žuvys – šių metų karalienės. Iki birželio jos tokiomis ir jausis. Negaiškite laiko! Vasarą Žuvų ženklo atstovai trumpam praras lyderystę Zo­diake, jų gyvenime atsiras šiokių tokių sunku­mų, netikėtumų – irs taip gerai parengti planai. Nuo liepos jų ženkle jau busjuodasis Mėnulis, ir Žuvys susidurs su tamsiąja savo likimo puse. Prasidės karminių skolų grąžinimo etapas.

Rudenį Žuvims kiek palengvės, jos net paJus pagerėjimą, tačiau nepervertinkite savo jėgų bei galimybių – juk juodasis Mėnulis jūsų ženkLe! Ir dabar taps svarbu išsaugoti geruosius ankstesnius laimėjimus bei reputaciją: rūpinkitės, kad neprarastumėte gero vardo.

Palmiros Kelertienės 2010 metų horoskopas